نویسنده:مگان مک‌دونالد مترجم:محبوبه نجف‌خانی

جودی سر کلاس ناگهان میشنود که جنگلهای استوایی در خظر نابودی هستند. وقتی میفهمد که گونههای کمیاب طبیعت هم در خطرند ولی آدمها زباله سازند، بیشتر میترسد. و حالا جودی به فکر نجات دنیا افتاده است...

افتخارات:
منتخب بوک سنس 76
بهترین کتاب کودکان و نوجوانان به انتخاب کتابخانه‌ی عمومی شیکاگو
برنده جایزه‌ی انجمن بین المللی خواندن به انتخاب کودکان
برنده‌ی جایزه‌ی مهر طلایی اپن‌هایم توی پورت فولیو